Skip to content

het collageLAB ‘De Vier Richtingen’🪶

een sjamanistische visie

het collageLAB

De Vier Richtingen

2023
zondag 2 juli – ZUID
zondag 8 okt – WEST
zondag 17 dec – NOORD

2024
zondag 24 mrt – OOST

Dit collageLAB bestaat uit vier workshops, maar je kunt ook een losse workshop volgen.

In deze reeks maak  je een persoonlijke collagereis aan de hand van een eeuwenoude tijdloze plattegrond: De Vier Richtingen (Daan van Kampenhout). Ieder seizoen komt een andere richting aan bod. 

Door via de vier richtingen met beelden te werken, spreken we een andere innerlijke wijsheid aan. Die van onze intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en ons vermogen om verbanden te leggen en processen te doorzien. Via beelden combineer je alle informatie die als ervaringen zijn opgeslagen. Dat kan leiden tot verrassende ingevingen, afdwalend associëren en onverwachte inzichten.

De richtingen op het Wiel zijn gekoppeld aan natuurlijke cycli, bijvoorbeeld de dagdelen, seizoenen en fasen van de maan. Deze kringlopen laten ons de basisritmes van de natuur zien. En daarmee het natuurlijke ritme van onze eigen wezen. We kunnen iedere ervaring een plek geven op de vier richtingen.

Sta je voor een keuze, speelt er rouw rondom een verlies, voel je verlangen of wil je meer begrip ontwikkelen over iets waar je mee zit, dan kan het wiel een verandering van perspectief teweegbrengen. Het leert je op een andere manier kijken naar je innerlijke wereld en hoe je deze weer op orde en in balans kunt brengen. Met het wiel als landschapskaart (her)vind je je weg van binnenuit.

Collages maken geënt op het Wiel van de Vier Richtingen zet alles in beweging en is grenzeloos.

Kosten

€ 125,-* per workshop
€ 380,-* voor alle 4

*exclusief 21% BTW voor werkgevers en zelfstandigen

  • van 10.00 – 16.30 uur in Den Haag, locatie volgt.
  • in een groep van max 6 deelnemers
  • inclusief tools en materialen zoals blanco kaarten en afbeeldingen
  • inclusief koffie, thee en lekkers
  • de lunch is een potluck: iedereen neemt een eigen bijdrage mee met als resultaat een gezellige en ontspannen lunch met een variëteit aan smakelijke heerlijkheden.

LABcollages van deelnemers workshopreeks 'De Vier Richtingen' – Ø30cm

Wat deelnemers zeggen

Maatwerk!
Het proces van de workshopreeks ‘Het Wiel van de Vier Richtingen’ is heel dynamisch. Na iedere workshopdag blijft het proces zich ontvouwen. Ik wilde doorgang in het creatieve innerlijke werk en dat is gebeurd. 


deelnemer collageLAB ‘Het Wiel van de Vier Richtingen’
Je maakt op een veilige manier het onzichtbare zichtbaar.

deelnemer collageLAB

In jouw “Holding Space” heb ik alles wat zich kenbaar wil maken vormgegeven, zichtbaar laten worden en kunnen delen. Daarmee heb ik mij persoonlijk verder ontwikkeld.

Psycholoog werkzaam in het Voortgezet Speciaal Onderwijs
deelnemer collageLAB ‘Het Wiel van de Vier Richtingen’

De healing holding space in het Pop-up atelier was hartverwarmend, pure luxe, feestje voor de zintuigen en thuiskomen voor de ziel. De kennis van het Wiel verheldert inzichten.

deelnemer collageLAB
Super dank voor de fijne dag gisteren!
Je puurheid en integriteit gaven mij een gevoel van veiligheid, vrijheid, welkom-zijn en daarmee een uitnodiging om op een speelse manier naar mijn Oost-West kant te kijken. Na de meditatie was ik mij bewuster van de Noord-Zuid as.

HBO-pedagoog

Met de hulp van velen

Met dank aan
alle geweldige fotografen en kunstenaars waarvan de beelden ons inspireerden om onze binnen- en buitenwereld opnieuw te creëren en te ontdekken! Collagekaarten worden niet verkocht, verhandeld of geruild en worden gereproduceerd alleen voor persoonlijk gebruik van de samensteller van de kaart.