Skip to content

Systemisch Werk en Opstellingen

Ken jij jouw systemische plek?

Om je leven te leven in plaats van geleefd te worden, heb je je eigen plek in te nemen. Die plek is jouw unieke plek in je gezin van herkomst, de mensen in je familie met wie je bloedverwant bent.
Wanneer jij op je eigen en unieke plek staat ben je het meest ontvankelijk voor de positieve stroom van het leven. Dingen vallen beter op hun plek. Je eigenwaarde neemt toe. Je kunt je gemakkelijk verbinden met de mensen om je heen en samen in actie komen. Je komt bij je natuurlijke ambitieniveau. Je laat het jezelf goed gaan in het leven. De rust keert weer terug.

Een familie is een systeem. Iedereen in je familiesysteem is onlosmakelijk met de ander in het systeem verbonden. Zo’n systeem kan ook een organisatie, vereniging, je sociale omgeving, een dorp, stad of land, maar ook je lichaam.

Vaak sta je niet op je eigen plek.

Niet op je eigen plek?

Door niet op je eigen plek te staan, ontwikkel je onbewust hardnekkige patronen in je leven die zich herhalen en je ervan weerhouden om bijvoorbeeld bij je talent te komen en succesvol te zijn, grenzen te stellen of juist kwetsbaar te durven zijn, of gemakkelijk je plek in een groep in te nemen.

Hoe herken je dat je niet op je eigen plek staat?

Systemen verrijken het leven en brengen het beste in ons naar boven. Maar soms worden we door het systeem in beslag genomen. Dan nemen wij gevoelens van anderen over die niet bij ons horen. Of we trekken een lotsbestemming naar ons toe die niet van ons is en verwezenlijken taken die de onze niet zijn. Dan neem je teveel verantwoordelijkheid op je, stel je slecht je eigen grenzen, heb je las van bewijsdrang
, of heb je moeite met relaties
 of met autoriteit.

Hoe ziet dat er in het dagelijkse leven uit?

Je doet dan veel alleen, vraagt bijna geen hulp van vrienden of collega’s als je dat nodig hebt.

Je verschilt veelvuldig van mening met je leidinggevende waardoor er conflictsituaties ontstaan.

Jij bent degene die altijd klaar staat om een ander te helpen maar vraagt zelf geen hulp.

Je komt ongevraagd met een oplossing voor een probleem van je collega, zus of broer.

Je hebt sterk de neiging om in een relatie voor de ander te zorgen en het hem of haar helemaal naar de zin te maken.

Je voelt een structurele drang om jezelf te bewijzen, zelfs bij mensen die je niet of nauwelijks kent.

Het valt je op dat het leven niet voor jou stroomt en dat je teveel op eigen kracht moet doen.

Vind het in je familiesysteem

Deze aanhoudende patronen kun je dagelijks ervaren en zijn belastend, het kost veel energie. Omdat je je persoonlijk hebt ontwikkeld, wordt je je wel steeds bewuster van jouw patronen, maar dat wil niet altijd zeggen dat het je lukt om er ook werkelijk mee te stoppen.

Vaak liggen de oorzaken van deze patronen in je familiesysteem. Ze kunnen onbewust van de ene generatie worden doorgegeven op de volgende generatie, tot wel zeven generaties terug.

Een familieopstelling is een effectieve methode om inzicht te krijgen in het krachtenveld van jouw familie. Je gaat met een opstelling ervaren wat het effect is als je niet op je eigen en unieke plek staat. Naast je rationele 'begrip' van de dynamiek waar je mee te maken hebt vanuit je gezin van herkomst, ga je het effect van de dynamiek ook doorvoelen in je lichaam. In opstellingen ga je ook je kracht, potentie en levenslust ervaren.

Herken je een hardnekkig patroon in je leven of in werk? Dan is het zinvol om je familiesysteem te onderzoeken. In betrekkelijk korte tijd

komen we er samen achter welke verborgen dynamieken nu eigenlijk aan de basis liggen van je vraagstuk of probleem.

ontdek je een deel van jezelf waar je moeilijk of bijna geen toegang toe hebt.

ontstaat er inzicht op diepgaand niveau hoe je verankerd bent in je familiesysteem

Ervaar je wie in essentie bent: erkenning en acceptatie van je levenslot brengt je bij het gevoel van compleet en 'heel' zijn

Het effect van een opstelling is vaak verbluffend. Mensen die hun vraag hebben onderzocht met een opstelling voelen direct een verandering of de verandering gebeurt heel rustig in de dagen of weken daarna.

Familieportret met mijn overovergrootvader van moederskant

Drie systemische wetmatigheden

Er zijn 3 systemische wetmatigheden die geven je meer zicht kunnen geven op de onderliggende verstoorde dynamieken in jouw familie- of organisatiesysteem.
Met een opstelling krijgt je inzicht hoe je deze wetmatigheden vóór je kunt laten werken.

In- en uitsluiten

Deze wetmatigheid gaat over wel of niet erbij horen. Iedereen heeft recht op een plek in het systeem en het recht om erbij te horen. Je kunt wel doen of iemand of bepaalde dingen er niet bij horen, maar zo werkt het in de praktijk toch niet. Want systemen ‘willen' compleet zijn. Wat je buitensluit, blijft aanwezig in het systeem en bepaalt zo de dynamiek. Wordt iemand buitengesloten, dan zorgt het systeem ervoor dat iemand anders uit het systeem deze plek voor een deel inneemt. Met als gevolg dat deze persoon niet compleet haar of zijn eigen leven kan leiden. Schuldgevoelens kunnen dan een rol gaan spelen bij andere leden van het systeem. Een geheim bewaren om jezelf en/of anderen te beschermen is ook een vorm van uitsluiten.

Balans van geven en ontvangen

Je hebt verantwoordelijkheid overgenomen die niet van jou is, bijvoorbeeld van je leidinggevende. Op het moment dat dit gebeurt, ontvang je niet meer maar geef je. Geven staat in onze maatschappij in hoger aanzien dan ontvangen. Maar het kunnen ontvangen levert je in de basis voedende relaties op. De relatie met je ouders geeft je een idee over hoe het bij jou met de dynamische balans van geven en ontvangen is gesteld, geef je meer dan je ontvangt in relaties, dan ben je als kind waarschijnlijk onbewust voor één van je ouders gaan zorgen en van je eigen plek gegaan.

Ordening en de juiste plek

Je kunt alleen dragen wat van jou is. Ben je van je eigen plek gegaan dan had misschien een oordeel of mening over één van je ouders, zonder zijn of haar geschiedenis helemaal te kennen. Je weet nooit welk lot je moeder of vader heeft. Met een oordeel of mening wijs je je vader of moeder af. Je gaat onbewust boven je vader of moeder staan. Je voelt je beter of meer dan je vader of moeder. Zo ga je uit verbinding met een van je ouders. Wijs je je ouders af, dan installeer je het patroon dat je juist bij hen afwijst vanuit onbewuste loyaliteit naar jezelf.