Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor diensten van Daphne Smit Awareness Consultancy

Uitvoering van de overeenkomst
Daphne Smit Awareness Consultancy zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De aanbiedingen en de prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het doorgaan van bijeenkomsten is altijd afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Aanmelding
Aanmelding is schriftelijk via de website of via een mailbericht
Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden
Voor bepaalde programma’s is er een intake om gezamenlijk te bepalen of het programma past bij de deelnemer. De uiteindelijke beslissing neemt Daphne Smit Awareness Consultancy.

Annuleringen
Annulering van een coachsessie kan tot 2 dagen voor de sessie kosteloos, wordt een coachsessie binnen 2 werkdagen geannuleerd, worden de kosten voor de coachsessie doorbelast aan de opdrachtgever.
Annulering van een workshop / intensive kan tot twee weken voor aanvang kosteloos, je krijgt het betaalde bedrag, verminderd met € 50,= administratiekosten, teruggestort.
Bij annulering van een workshop / intensive binnen één tot twee weken is de deelnemer verplicht 50% van het factuurbedrag te betalen
Bij annulering van een workshop / intensive vanaf één week wordt 100% in rekening gebracht. Reden van afzegging speelt hierbij geen rol.
Bij annulering na de start van een workshop of intensive, wordt 100% in rekening gebracht.
Annulering van een workshop / intensive dient schriftelijk (per mail) bevestigd te worden.
Vervanging door een andere deelnemer bij annulering is mogelijk, dit in overleg met Daphne Smit Awareness Consultancy
Indien Daphne Smit Awareness Consultancy een activiteit annuleert, wordt het gehele bedrag geretourneerd.

Aansprakelijkheid
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid wanneer er een workshop of intensive gevolgd wordt bij Daphne Smit Awareness Consultancy.
Daphne Smit Awareness Consultancy is nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
Daphne Smit Awareness Consultancy is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan een programma.
Daphne Smit Awareness Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer gedurende het programma.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Alle persoonsgegevens worden alleen voor eigen gebruik van Daphne Smit Awareness Consultancy gebruikt en nooit verstrekt aan derden.

Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Daphne Smit Awareness Consultancy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.