Skip to content

Leiderschap in je Leven

Je loopt telkens tegen hetzelfde aan, je hebt een terugkerende vraag, je wilt je speelruimte vergroten maar je zit ergens in vast. Het vraagstuk of de verwarring hierover houdt je al langer bezig maar kan je vinger niet op de zere plek leggen.

Het feit dat je jezelf niet goed begrijpt op dit specifieke stuk en telkens verwarring ervaart, kan er op wijzen dat er onbewuste patronen en loyaliteiten meespelen vanuit een systeem waar je deel van uitmaakt.
Zo’n systeem kan je eigen familie zijn of de organisatie waar je werkt, maar ook een opleidingsgroep, schoolklas, vereniging of je sociale omgeving.

Systemische Coaching gaat er van uit dat ieder mens wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij deel uitmaakt. Alles wat er in een systeem gebeurt, en de plek die jij inneemt in het systeem bepalen onbewust wat je doet en waarom je dat doet. Het familiesysteem kan tot zeven generaties terug een doorslaggevende invloed hebben op hoe jij jouw leven ervaart en leeft.

Systemische Coaching geeft je inzicht in je eigen plek in een systeem. Het vertelt je meer over wat je nog niet weet over de verhouding die hebt met anderen in dat systeem. Over de belemmeringen die je ervaart en wat wel en niet binnen jouw invloedssfeer ligt te veranderen.
Systemisch werk vergroot je bewustzijn over waarom je gedragspatronen blijft herhalen die je niet verder brengen.
Het is geschikt om complexe situaties in z’n geheel te ontwarren en helpt je de realiteit onder ogen te zien. Je krijgt belangrijke inzichten over jezelf en het zet je persoonlijke groei in een ander licht.
Systemische coaching werkt langer door dan de sessie zelf; dat kan maanden maar ook jaren zijn.

Mensen omschrijven het effect van systemische coaching als verwonderlijk, verbijsterend maar meer nog verhelderend.

  • Blijf je bezig met antwoorden vinden op dezelfde vragen?
  • Ervaar je disbalans in je leven?
  • voel je je niet helemaal gelukkig?

Dan is Systemische Coaching wellicht iets voor jou.

Wat cliënten zeggen

Systemisch werken met Daphne is heel intuïtief en verhelderend. Ik voelde me werkelijk gezien en veilig en was steeds weer verrast over hoeveel inzicht en ruimte er door ontstond. 
Daphne hielp me om er goed bij te blijven wanneer gevoelens, informatie en ideëen vanuit het familiesysteem zichtbaar werden. Ook als de emoties heel sterk waren. Hierdoor is een stuk oud verdriet verwerkt en heb ik een nieuwe kijk gekregen, een nieuwe benadering om met moeilijke dingen om te gaan.  Ik vond het ook fijn dat er plaats was voor lichtheid en humor.
 
Daphne heeft een enorm afgestemde, warme, heldere en creatieve blik op het proces.
Toen ik de stap nam om systemisch werk te doen wist ik niet precies wat er zou gebeuren, maar het is een groot kado voor me gebleken.
Dankjewel, Daphne!

Deshna Kerrie van Aarssen – Website designer / Workflow consultant at Your website made easy and Chi Kung Trainer