Skip to content

Werkwijze

schelp werkwijze

Een coachtraject start met een intakegesprek, een aantal coachsessies en ter afronding een evaluatiegesprek.

Intake

In de intake maken we kennis met elkaar. Samen onderzoeken we je motivatie voor coaching en verkennen je vraag. Vervolgens formuleer je een duidelijke coachvraag en maken we afspraken hoe het traject er uit zal zien. Ik vertel hoe ik werk, over de methodieken die ik gebruik en hoe deze aansluiten bij je vraag.

De intake voor een zakelijk coachtraject is bij voorkeur een driegesprek met je leidinggevende waarin beider verwachtingen en doelen op de agenda staan om te worden besproken. Afgesproken wordt wat het gewenste resultaat van het coachtraject is.

Coachsessies

Het coachtraject bestaat meestal uit 5-7 sessies van 1,5 uur. Tussentijds reflectieverslagen schrijven hoort bij het traject. Dit helpt om inzichten in jezelf en situaties te verwerken en te verankeren. Het verslag vormt het startpunt van de volgende coachsessie om kwesties te bespreken, erop door te vragen en feedback te geven.

Evaluatie

Het coachtraject ronden we af met een mondeling evaluatiegesprek, we blikken terug op waar je stond bij aanvang, welke stappen je zette richting het gewenste doel en in welke mate je het succes hebt gerealiseerd wat je voor ogen had. We bespreken hoe je het resultaat gaat borgen in de praktijk en wat je daarvoor nog nodig hebt. Zo zet je jouw persoonlijk en professionele ontwikkeling blijvend op agenda.

Bij een zakelijk coachtraject evalueren we tevens met de leidinggevende in een driegesprek.

Mijn werkwijze is altijd maatwerk. Ik zet mijn talent, jarenlange ervaring, kennis en kunde ten volle in zodat jij jouw doelen behaalt.